Montage | Info

                                                       Montage

Het tuinhuis wordt als compleet bouwpakket met alle afzonderlijke delen aangeboden en voorzien van een duidelijke bouwtekening. Alle afzonderlijke delen sluiten logisch op elkaar aan zodat u zelf het tuinhuis kunt monteren. De bouwtekening legt in 9 stappen elke fase van de opbouw uit en wordt ondersteund met foto en detailtekening.


Vriendelijk verzoek


Let op: lees eerst de handleiding welk ondersteund wordt detailfoto' en of schetsen van de constructies bouwtekening aandachtig door voordat u begint met het bouwen van het tuinhuis.Dit is van belang om afwijkingen en het niet juist aansluiten van de onderlinge delen bij het eindproces te voorkomen, en om correcties te moeten doorvoeren.


De fundering:


De belangerijkste voorwaarde voor een stevig tuinhuis is een goede fundering. Wanneer het tuinhuis staat op een stevig, haaks en waterpas gefundeerde harde ondergrond, is het eenvoudiger om verder te bouwen met een goed en passend eindresultaat. Wanneer de fundering hier niet aan voldoet zijn de gevolgen na verloop van tijd zichtbaar zoals, verzakking, niet goed sluitend of openen van raam en deur, het tuinhuis staat scheef en komen de bevestingpunten onder druk te staan. Dus zorg ervoor dat het tuinhuis op een vlakke en harde ondergrond staat.


De vloer op de vlakke harde ondergond kan afgewerkt  worden met tegels of door het storten van een betonnen vloer. Als de vloer gereed is, wordt dit standaard omsloten met een betonnen sluitband om het geheel goed vast te sluiten. Zorg ervoor dat de vloer stabiel, vlak en waterpas ligt.Aandachtspunt


Let op:

  • De vloer en de beton sluitbanden dienen stabiel, vlak en waterpas zijn
  • Hou de bovenzijde van de funderings een paar cm's boven het maaiveld om wateroverlast in de blokhut te voorkomen.
  • Maak de fundering circa 1 cm kleiner dan de funderingsmaat van het tuinhuisje. Als de wanden van de blokhut iets over de fundering steken dan kan regenwater dat langs de wanden naar beneden loopt niet zo snel in de blokhut lopen.
  • Het op de juiste wijze aanleggen van een harde ondergrond kan men vinden op internet waar you-tube instructie video te vinden zijn.
Dakbedekking


Als laatste vindt de montage van het dak plaats, in de handleiding van de bouwtekening wordt de volgorde aangegeven en ondersteund door detailfoto's. Neem de instructies aandachtig door om de EPDM op de juiste manier te behandelen, door het te laten liggen/rusten (zie de voorgeschreven rusttijd) voor men daadwerkelijk aanvangt met de montage. Wanneer u het leggen van dakbedekking lastig vindt vraag dan vooraf wat tips aan de loodgieter, of informeer wat de kosten zijn wanneer hij het voor u  uitvoert.

 


Aandachtspunt


  •   Lig/rusttijd van EPDM in acht nemen!
  •    De juiste volgorde aanhouden zoals in de handleiding staat omschreven,
  •    Er zijn veel instructie films voor het zelf leggen van EPDM dakbedekking op you-tube te vinden. 
                                                                            Info

 


 Onderstaande overeenkomst informeert u over de privacy wet:


A - Door het aanvragen van een offerte zowel telefonisch als wel het invullen van het contactformulier op onze website Loohof tuinhuis, gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens.

B- Loohof tuinhuis gebruikt enkel uw persoonsgegevens en de opslag hiervan voor het aanbieden van een vrijblijvende offerte en het verwerken van de facturen.

C- Eigenaar beheerder van Loohof tuinhuis is als enige medewerker bevoegd en middels wachtwoorden de beveiligde database te benaderen en de persoonsgegevens in te zien en te verwerken zoals genoemd onder pnt.B

D - Loohof tuinhuis beperkt zich tot de strikt noodzakelijke persoonsgegevens voor het verwerken zoals onder pnt.B aangegeven en worden niet langer bewaard dan nodig is.

E- Aanvrager van een vrijblijvende offerte dient bij geen verdere interesse Loohof tuinhuis hiervan te informeren. Loohof tuinhuis zal de desbetreffende persoonsgegevens van de aanvrager verwijderen.

F- Loohof tuinhuis wisselt uw gegevens niet uit met andere bedrijven en of derden of voor reclame doeleinden.

H- Mocht er onverhoopt onbedoeld informatie vrijkomen dan zal Loohof tuinhuis direct de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen en passende maatregelen nemen om het vrijkomen van verdere gegevens te voorkomen.Bestelling


     Via telefonisch overleg 06-81304011

               Email:  info@tuin-huisje.nl

               Leveringsvoorwaarden: af bedrijf.

               Betalingsvoorwaarden: 10% vooruitbetaling

               Restbedrag dient 3 dagen voor de daadwerkelijke levering op onderstaande bankrekening te zijn overgemaakt.

               Levertijd: in onderling overleg.

               Verzendkosten: de dan geldende tarieven binnen Nederland en of buitenland.

               Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

               Betaling door storting op: Rabobank: IBAN: NL16 RABO 0315 5740 38

               Kvk-nummer: 67349536                De website is met zorg en aandacht opgesteld, voor eventuele fouten of onjuistheden kunnen wij echter  geen verantwoording nemen..


Copyright ® 2016

+31 (0)6 8130 4011